Formulář objednávky

title-under-margin-top-short-line

KLIENTOVI

Naše podmínky spolupráce pro zákazníky při poskytování služby – “Exkluzivní Litá Podlaha”: – Plocha, nezbytná pro pokrytí litou podlahou – minimálně 0,5 čtverečního metru – Poskytnutí možnosti nepoužívat podlahu během provádění naší práce po dobu 1-8 dnů, v závislosti na složitosti a etapách práce – Klient rozumí jasně, co chce od zákazníka – Klient má možnosti (jak finanční, tak i administrativní) přijmout objednání prací – Klient je připraven k obapolné dohodě o termínu provedení prací – Klient se zavazuje, že nesmí úmyslně narušovat technologický proces námi prováděných prací – Klient se zavazuje, že bude dodržovat požadavky na termíny provedení prací, námi kladené Klienti, se kterými naše společnost nebude spolupracovat za žádných okolností: – Plocha pro litou podlahu, nezbytná pro pokryv je menší než 0,5 m2 – Není možné nepoužívat podlahu po dobu provádění naší práce od 1 do 5 dní v závislosti na složitosti a etapách práce – Klient nechápe jasně, co chce od zákazníka, má pochybnosti a kriticky a skepticky se vyjadřuje o této službě – Klient nemá možnosti (finanční ani administrativní) pro objednávání prací – Klient není ochoten k obapolné dohodě o termínu provedení prací (výjimka: sestavení pro nás přijatelného pracovního plánu) – Klient má tendence úmyslně porušovat technologický proces námi prováděných prací – Klient se dopouští a má tendence nerespektovat požadavky na termín provedení prací, námi kladené – Klient se chová nepřijatelně
Oblasti použití

  • administrativní a veřejné budovy;
  • obchody, kanceláře, restaurace, kavárny;
  • lité podlahy v domácnostech, bytech a v soukromých domech;
  • školky, školy, kliniky, nemocnice a laboratoře;
  • výstavní haly, módní domy, divadla, butiky, a další.