Společnost «LUX-FLOOR»

Společnost «LUX-FLOOR» je první na českém trhu, která začala vyvíjet a zabývat se instalací exkluzivních litých podlah s využitím materiálů vyvinutých předními evropskými společnostmi speciálně pro pokládku dekorativních litých podlah. Materiály mají vysoce dekorativní vlastnosti, dlouhou životnost, jsou odolné proti UV záření, šetrné k životnímu prostředí a mají mnohem větší odolnost proti opotřebení, než materiály jiných výrobců.

Bohaté zkušenosti nám umožňují vytvořit ozdobné lité podlahy jakékoliv náročnosti s plnou zárukou kvality.

Vysoce kvalifikovaní specialisté naší společnosti Vám pomohou vybrat krásnou podlahu, optimální ve všech nezbytných požadavcích. Podlahu uvedou do provozu a také jsou schopni pro ni zajistit náležitou péčí v budoucnu. Plné využití všech výhod litých podlah lze získat pouze při přísném dodržování určitých podmínek, mezi něž patří:

  • brát v potaz všechny provozní vlastnosti (vystavení působení chemikálií, teplotním rozdílům, očekávanému zatížení, mechanickému působení, atd.)
  • správně vybrat vzhled podlahy vzhledem k chemickému složení a vlastnostem samotného materiálu (cement-akrylát, epoxid nebo polymer)
    řádně připravený podklad (fyzický stav základů, zkontrolovaná vlhkosti, odmaštění, atd.)
  • vybrat optimální tloušťku pokryvu (lze začít od 1,5 mm)
  • vybrat vysoce kvalitní materiál
  • přísně dodržovat technologie pro vytváření lité podlahy
  • V opačném případě bude trpět kvalita a mnohé z výhod budou prostě ztraceny. Všechny tyto a mnohé další otázky už nejeden rok úspěšně řeší tým naší společnosti.